La Diputació Provincial d'Alacant ha concedit a la localitat de Muro d'Alcoi dins de la Convocatòria per a la concessió de subvencions per als tractaments de control de dípters en municipis de la província d'Alacant, anualitat 2019, una subvenció de 3.876,71 € per a actuacions tendents a controlar la proliferació de dípters. L'ajuda de la Diputació Provincial d'Alacant es correspon al 79,28% del total del pressupost.