La Diputació Provincial d'Alacant ha concedit a la localitat de Muro d'Alcoi dins de la Convocatòria de la "Campanya de difusió de música i teatre. Anualitat 2019", dirigida als Ajuntaments de la província, consistent en la concessió de subvencions no monetàries per la realització de les actuacions que aquells sol·licitin dins de la relació de grups, companyies o intèrprets que els remeti l'Àrea de Cultura, una de les tres actuacions sol·licitades inicialment, una per a cada pedania. La quantitat de la subvenció ascendeix a 1.600,00 euros.

Les actuació subvencionada és la de "Correfocs Dimonis Rafolins" d'Associació Cultural Dimonis Rafolins per a la pedania de Benàmer, prevista per al 20 d'agost del 2019. L'ajuda de la Diputació Provincial d'Alacant es correspon al 80% del caixet màxim acceptat per les bases.