La Diputació Provincial d'Alacant ha concedit a la localitat de Muro d'Alcoi, dins de la Convocatòria de subvencions a Ajuntaments de la província d'Alacant per a la realització d'activitats de foment de la llengua i cultura popular valenciana, anualitat 2019, una subvenció per import de 677,60 € per a l'edició del catàleg "PASSEIG pER lA NOSTRA LITERATURA", el que suposa un 80,00% del total de la despesa i el màxim de subvenció a concedir.