La Diputació Provincial d'Alacant ha concedit a la localitat de Muro d'Alcoi, dins de la Convocatòria de subvencions a ajuntaments de la província d'Alacant per a la realització d'activitats culturals, musicals i escèniques, anualitat 2019, una subvenció per import de 4.000,00 € per a la "FIRETA dE SANT ANTONI 2019. TALLERS PARTICIPATIUS i ESPECTACLES", el que suposa un 97,15% del total de la despesa i el màxim de subvenció a concedir.