La Diputació Provincial d'Alacant ha concedit a la localitat de Muro d'Alcoi, dins de la Convocatòria d'ajudes als Ajuntaments de la Província d'Alacant amb població inferior a 20,000 habitants per cobrir les aportacions estatutàries del Consorci Provincial per al Servei de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvament, anualitat 2019, una subvenció per import de 11.203,98 €, el que suposa un 28,94% del total de l'aportació anual d'aquest Ajuntament al Consorci.