La SERVEF ha concedit a la localitat de Muro d'Alcoi, dins de la Convocatòria per a l'exercici 2018 les subvencions destinades a la contractació de persones aturades d'almenys 30 anys d'edat, en aplicació de l'Ordre 8/2016, de 7 de juliol , de la Conselleria d'Economia Sostenible, sectors productius, Comerç i Treball, una subvenció per import de 33.160,63 € per al projecte EMCORP MUR 2018 i la contractació prevista de tres persones durant 6 mesos i 7 dies. La subvenció ascendeix al 4,58% del pressupost sol·licitat per aquest Ajuntament en la convocatòria.