La Generalitat Valenciana ha concedit a la localitat de Muro d'Alcoi, dins de la convocatòria de subvencions per a museus, col·leccions museogràfiques permanents reconegudes i béns mobles de la Comunitat Valenciana, una subvenció per import de 2.598,32 € per a l'"Eliminació humitats, corc i instal·lació seguretat col·lecció museogràfica ". La subvenció ascendeix al 25,26% del pressupost sol·licitat per aquest Ajuntament en la convocatòria.