La SERVEF ha concedit a la localitat de Muro d'Alcoi, dins de la convocatòria per a l'exercici 2018 les subvencions destinades a la contractació de persones en situació d'atur de llarga durada per corporacions locals de la Comunitat Valenciana, en aplicació de l'Ordre 8/2016, de 7 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, una subvenció per import de 30.875,92 € per al projecte EMCORD MURO 2018 i la contractació prevista de dues persones durant 6 mesos i 15 dies. La subvenció ascendeix al 4,26% del pressupost sol·licitat per aquest Ajuntament en la convocatòria.