La Diputació Provincial d'Alacant ha concedit a la localitat de Muro d'Alcoi, dins de la Convocatòria de subvencions a Ajuntaments i entitats d'àmbit territorial inferior al municipi (EATIM) de la província d'Alacant amb destinació a programes i activitats per a la igualtat d'oportunitats i prevenció de la violència de gènere, anualitat 2018, una subvenció per import de 900,00 € per a "Servei d'Assessorament jurídic a la dona". L'ajuda ascendeix al 100,00% del sol·licitat per aquest Ajuntament.