La Generalitat Valenciana ha concedit a la localitat de Muro d'Alcoi, dins de la Convocatòria anticipada per a l'exercici 2018 de les ajudes en matèria de comerç, consum i artesania, una subvenció per import de 2.590,00 € per al funcionament de l'oficina municipal de serveis d'informació i atenció al consumidor- activitats d'adhesió al Sistema Arbitral de consum-Manteniment serveis informàtics de gestió-de promoció de l'ús del Valencià (OMPUV-AVIVA) i diferents activitats de promoció de l'ús del Valencià. La subvenció ascendeix al 17,29% del pressupost sol·licitat per aquest Ajuntament en la convocatòria.