L'IVAJ, pertanyent a la Generalitat Valenciana ha concedit a la localitat de Muro d'Alcoi, dins de la Convocatòria d'ajuts a entitats locals per a l'adquisició d'equipament en tecnologia de la informació i la comunicació (TIC), anualitat 2018, una subvenció per import de 269,81 € per a equipament TIC per a l'activitat "CIJ Mòbil" el pressupost total ascendeix a 337,26 €. L'ajuda ascendeix al 80,00% del total pressupostat i el màxim a concedir per subvenció.