Subvenció dins de la Convocatòria d'ajuts ajudes a entitats locals per desenvolupar programes de joventut durant l'any 2018.

L'IVAJ, pertanyent a la Generalitat Valenciana ha concedit a la localitat de Muro d'Alcoi, dins de la Convocatòria d'ajuts a entitats locals per desenvolupar programes de joventut, anualitat 2018, una subvenció per import de 4.614,00 € per a l'activitat anomenada " art n'Roll ". L'ajuda ascendeix al 100,00% del total pressupostat.