La Diputació Provincial d'Alacant ha concedit a la localitat de Muro de Alcoy, dins de la Convocatòria de subvencions a ajuntaments i entitats locals menors de la província d'Alacant per a la realització d'actuacions compreses dins l'àmbit d'actuació de l'Àrea de Foment i Desenvolupament Local de la Diputació Provincial d'Alacant, anualitat 2018, un total de 4 subvencions:
- Línia 1.- Fires i altres esdeveniments comercials: s'ha concedit una subvenció de 6.000,00 € per a "Lloguer d'il·luminació per a la campanya de Nadal 2017/2018". L'ajuda ascendeix al 27,70% del pressupost presentat (21.659,00 €) i el màxim concedit per Diputació segons convocatòria.
- Línia 2.- Pla de modernització de mercats municipals: s'ha concedit una subvenció de 3.884,95 € per a "Adquisició elements inventariables: taquilla consigna i compra de carrets de supermercat al Mercat Municipal la Mistera de Muro". La ajuda ascendeix al 90,00% del pressupost presentat (4.316,61 €) i el màxim concedit per Diputació segons convocatòria.
- Línia 3.- Promoció Econòmica: s'ha concedit una subvenció de 3.600,00 € per a "Despeses d'organització de les Jornades IMPULSO 2018.". La ajuda ascendeix a 90,00% del pressupost presentat (4.000,00 €) i el màxim concedit per Diputació segons convocatòria.
- Línia 5.- Horts urbans municipals - Despesa corrent: s'ha concedit una subvenció de 1.500,00 € per a "Actuacions formatives": "Curs d'inici a l'agroecologia" i "Curs avançat a l'agroecologia". L'ajuda ascendeix al 88,23% del pressupost presentat (1.700,00 €) i el màxim a conceder per Diputació segons convocatòria.
El total de les ajudes concedides ascendeix a 14.984,95 €.