INFORMACIÓN RELATIVA A LOS PUESTOS DE TRABAJO SOLICITADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE MURO INICIALMENTE DENTRO DEL PROGRAMA DE SUBVENCIONES DESTINADAS A LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE DESEMPLEO DE LARGA DURACIÓN Y DE PERSONAS DESEMPLEADAS DE AL MENOS 30 AÑOS DE EDAD POR CORPORACIONES LOCALES DE LA COMUNITAT VALENCIANA, ANUALIDAD 2018.

PROGRAMA EMCORD MURO 2018.

Les persones INTERESSADES hauran de complir els requisits:
Ser desocupades que, havent sigut objecte d'un itinerari personalitzat d'inserció laboral, figuren inscrites com a demandants d'ocupació en els centres Servef d'Ocupació de la Generalitat durant almenys 360 dies en un període de 540. Demandar les ocupacions sol·licitades mitjançant oferta d'ocupació de l'Ajuntament que, en tot cas, hauran d'estar contingudes en la Classificació Nacional d'Ocupacions (CNO).
Contractació mínima de 6 mesos.
100% jornada de treball.
Inici abans del 2019.
Salari d'acord amb el lloc de treball i conveni de l'Ajuntament i subvenció concedida.
Llocs de Treball que es volen contractar inicialment:
GRUP A1 (grup cotització 1)
- 1 llicenciat/a en Econòmiques.
- 1 llicenciat/a en Arqueologia.
- 1 llicenciat/a en Filologia Anglesa
GRUP A2 (grup cotització 2)
- 1 arquitecte tècnic, amb titulació habilitant, amb coneixements d'ofimàtica.
- 1 diplomat/a Informàtica.
- 1 mediador/a intercultural.
- 1 gestor/a documental.
- 1 diplomat en Administració i Direcció d'Empreses, Empresarials o assimilable.
GRUP C1 (grup cotització 5)
- 1 delineant, amb titulació de Tècnic Superior en Projectes d'Obra Civil o en projectes d'edificació.
- 2 TASOC, amb titulació habilitant.
- 1 informador turístic / guia turístic, amb titulació de Tècnic Superior en Guia, Informació
i Assistències Turístiques.
- 3 administratius/ves
GRUP C2 (grup cotització 7)
- 4 auxiliar administratiu, amb titulació mínima de FP1 en l'especialitat.
GRUP C2 (grup cotització 8)
- 6 oficial obrer.
- 3 oficial Pintor.
- 3 oficial jardineria.
- 2 oficial treballs forestals.
- 1 oficial lampista.
GRUP E (grup cotització 6)
- 1 peó jardineria.
- 2 peó treballs forestals.
- 2 peó de neteja d’edificis.
- 4 conserge d’edificis o assimilable.

Amb la subvenció del:

 

PROGRAMA EMCORP MURO 2018.

Les persones INTERESSADES hauran de complir els requisits:
Ser desocupades de com a mínim 30 anys d'edat, inscrites com a demandants d'ocupació en els centres Servef d'Ocupació de la Generalitat. Demandar les ocupacions sol·licitades mitjançant oferta d'ocupació de l'Ajuntament que, en tot cas, hauran d'estar contingudes en la Classificació Nacional d'Ocupacions (CNO).
Contractació mínima de 6 mesos.
100% jornada de treball.
Inici abans del 2019.
Salari d'acord amb el lloc de treball i conveni de l'Ajuntament i subvenció concedida.
Llocs de treball que es volen contractar inicialment:
GRUP A1 (grup cotització 1)
- 1 llicenciat/a en Econòmiques.
- 1 llicenciat/a en Arqueologia.
- 1 llicenciat/a en Filologia Anglesa
GRUP A2 (grup cotització 2)
- 1 arquitecte tècnic, amb titulació habilitant, amb coneixements d'ofimàtica.
- 1 diplomat/a Informàtica.
- 1 mediador/a intercultural.
- 1 gestor/a documental.
- 1 diplomat en Administració i Direcció d'Empreses, Empresarials o assimilable.
GRUP C1 (grup cotització 5)
- 1 delineant, amb titulació de Tècnic Superior en Projectes d'Obra Civil o en projectes d'edificació.
- 2 TASOC, amb titulació habilitant.
- 1 informador turístic / guia turístic, amb titulació de Tècnic Superior en Guia, Informació
i Assistències Turístiques.
- 3 administratius/ves
GRUP C2 (grup cotització 7)
- 4 auxiliar administratiu, amb titulació mínima de FP1 en l'especialitat.
GRUP C2 (grup cotització 8)
- 6 oficial obrer.
- 3 oficial pintor.
- 3 oficial jardineria.
- 2 oficial treballs forestals.
- 1 oficial lampista.
GRUP E (grup cotització 6)
- 1 peó jardineria.
- 2 peó treballs forestals.
- 2 peó de neteja d’edificis.
- 4 conserge d’edificis o assimilable.

Amb la subvenció del: