La Generalitat Valenciana, mitjançant la Conselleria d'Economia Sostenible, sectors productius, Comerç i Treball, ha concedit a la localitat de Muro d'Alcoi, dins de la Convocatòria de subvencions en matèria de comerç, consum i artesania, una subvenció per import de 14.039,00 € per a "Instal·lació d'ACS mitjançant captadors solars tèrmics, i caldera de gas natural de condensació "dins de la Línia S0146 Ajudes del títol II de les bases reguladores, capítol III, article 22, punt 3. L'ajuda ascendeix al 100,00% del total pressupostat.