La Diputació Provincial d'Alacant ha concedit a la localitat de Muro d'Alcoi dins de la Convocatòria a Ajuntaments i entitats d'àmbit territorial inferior al municipi(EATIM) de la Província d'Alacant per a la realització d'activitats en matèria de joventut, anualitat 2018, un subvenció per import de 1.289,57 € per a "ProgramaNITS dEL CENTRE JOVE" amb pressupost de dos mil cinc-cents euros (2.500,00€), l'ajuda ascendeix al 51,58% del total pressupostat.