La Diputació Provincial d'Alacant ha concedit a la localitat de Muro d'Alcoi dins de la Convocatòria de subvencions als Ajuntaments de la Província d'Alacant per a la realització d'activitats culturals, musicals i escèniques. Anualitat 2018, la quantitat de 4.000,00 euros, un 86,23% del total del pressupost inicial aprovat per a la realització del projecte "FIRETA DE SANT ANTONI 2018. TALLERS PARTICIPATIUS I ESPECTACLES". La subvenció concedida és el màxim possible a concedir.