La Diputació Provincial d'Alacant ha concedit a la localitat de Muro d'Alcoi dins de la Convocatòria de subvencions, mitjançant el procediment ordinari en règim de concurrència competitiva, destinades als Ajuntaments i Entitats d'àmbit territorial inferior al municipi (EATIM) de la Província d'Alacant per a coadjuvar a les despeses derivades de la gestió, organització i realització de projectes, programes i / o activitats en matèria de Ciutadans Estrangers, anualitat 2018, la quantitat de 1.200,00 euros, un 100,00% del total del pressupost inicial aprovat per a la realització del projecte "A Muro, Convivim".