La Diputació Provincial d'Alacant ha concedit a la localitat de Muro d'Alcoi dins de la Convocatòria d'ajuts a ajuntaments de la província i entitats esportives municipals dependents dels mateixos, per a la promoció de programes anuals d'activitats esportives o funcionament d'escoles esportives municipals, anualitat 2018, la quantitat de 6.035,00 euros, un 99,18% del total del pressupost inicial aprovat per a la realització de les XII Hores Esportives.