La Diputació Provincial d'Alacant en la Convocatòria de subvencions a ajuntaments de municipis amb població inferior a 20.000 habitants i entitats d'àmbit territorial inferior al municipi de la província d'Alacant, per a l'elaboració de Plans Municipals d'Accessibilitat Universal, anualitat 2017, ha concedit 7.015,00 € per a elaboració del Pla d'Accessibilitat en l'espai Urbà, fet que suposa un 95,04% del total del pressupost.