La Diputació Provincial d'Alacant ha concedit a la localitat de Muro d'Alcoi dins de la Convocatòria per a la concessió de subvencions de l'Excma. Diputació Provincial d'Alacant a favor dels municipis de la província, per a inversions financerament sostenibles, anualitat 2019 (Fons de Cooperació), una subvenció per import de 122.984 € per a inversions financerament sostenibles. En concret es subvenciona les actuacions contingudes en la memòria "REHABILITACIÓ INTEGRAL DE LA PISTA DE PATINATGE, FUTBOL SALA I HANDBOL AL POLIESPORTIU DE MUR DEL ALCOI." amb un pressupost de 31.655,16 € i el projecte redactat per "REHABILITACIÓ DE DIVERSOS CAMINS TERME 2019" amb un pressupost de 91.328,84 €. L'ajuda arriba al 100,00% de l'pressupost de les actuacions.'ajuda arriba al 97,87% del pressupost de l'actuació.