l IVACE, entitat adscrita a la Conselleria d'Economia Sostenible, sectors productius, Comerç i Treball de la Generalitat Valenciana, ha concedit dues subvencions dintre de la Convocatòria d'ajuts per a projectes d'inversió per a la millora, modernització i dotació d'infraestructures i serveis en polígons , àrees industrials i enclavaments tecnològics amb càrrec al pressupost de l'exercici 2019.

En concret ha concedit una subvenció de 120.000,00 € per al projecte de "REHABILITACIÓ DE SERVEIS I PAVIMENT EN CARRER DE L'TRANSPORT I EXECUCIÓ DE CARRIL BICI (I PREINSTAL·LACIÓ DE FIBRA ÒPTICA) EN POLÍGON INDUSTRIAL EL PI A MUR DE L'ALCOI." Amb una quantitat a justificar de 423.114,62 €, la qual cosa equival a una subvenció del 26,41% del total.

També s'ha concedit una subvenció per import de 68.399,99 € per a "MILLORA DE VIALS EN ZONA INDUSTRIAL DUQUESSA D'ALMODOVAR" amb una quantitat a justificar de 114.000,00 €, la qual cosa equival a una subvenció del 60,52% del total.