El Patronat de Turisme Costa Blanca, organisme autònom de la Diputació d'Alacant, ha concedit a la localitat de Muro d'Alcoi dins de la Convocatòria de subvencions a ajuntaments de la província d'Alacant "Promoció turística de la Costa Blanca" anualitat 2018, ha concedit l'Ajuntament de Muro una subvenció per import de 3.000,00 € per a les actuacions contemplades dins de la "XIV FIRA COMERCIAL dEL SECTOR AGROALIMENTARI I GASTRONÒMIC". La subvenció ascendeix al 85,71% del pressupost sol·licitat per aquest Ajuntament en la convocatòria.