La Generalitat Valenciana ha concedit a la localitat de Muro d'Alcoi dins de la Convocatòria d'ajudes econòmiques destinades a ajuntaments, mancomunitats de municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana i del Carxe que realitzen activitats de promoció de l'ús del valencià durant l'any 2018., una subvenció per import de 7.700,20 € per a les actuacions de promoció del Valencià.