La Conselleria d'Economia Sostenible, sectors productius, Comerç i Treball de la la Generalitat Valenciana, dins de la convocatòria d'ajudes en matèria de comerç, consum i artesania per a l'exercici 2017 ha concedit una subvenció de 2.590,00 € a l'Ajuntament de Muro de Alcoy per al servei de l'Oficina municipal d'atenció al consumidor: serveis d'informació i atenció al consumidor - activitats d'adhesió al sistema arbitral de consum - manteniment serveis informàtics de gestió- (ens locals OMIC).