La Diputació Provincial de Alacant ha concedit a la localitat de Muro d'Alcoi dins de la Convocatòria d'ajudes als Ajuntaments de la Província d'Alacant amb població inferior a 20,000 habitants, per a cobrir les aportacions estatutàries del Consorci Provincial per al Servei de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvament d'Alacant en l'anualitat 2018, la quantitat de 11.143,67 euros, un 29,21% de l'aportació per a l'any 2018.