L'Excma. Diputació Provincial d'Alacant ha concedit a l'Ajuntament de Muro, dins de la convocatòria per a la concessió de subvencions a favor d'ajuntaments per a l'execució dels projectes del Pla provincial d'Estalvi Energètic, anualitat 2016, una subvenció de 24.049,31 € per a les obres contingudes en "Obres d'instal·lació de calderes de propà i gasoil per calderes de condensació de gas natural al pavelló poliesportiu i en pistes esportives de Muro d'Alcoi.", amb un pressupost total de 25.315,06 €, el que equival a 95% del total del pressupost.