La Diputació Provincial de Alacant ha concedit a la localitat de Muro de Alcoy dins de la Convocatòria d'ajudes als Ajuntaments de la província d'Alacant amb població inferior a 20.000 habitants per a cobrir les aportacions estatutàries del Consorci Provincial per al Servei de Prevenció i Extinció d' incendis i Salvament, anualitat 2017, la quantitat de 10.870,08 euros, un 29,17% de l'aportació per a l'any 2017.