La Regidoria de Noves Tecnologies de l’Ajuntament de Muro ha presentat la nova pàgina web www.vilademuro.net. Aquest era un projecte pendent des de principi de legislatura i no s’ha pogut materialitzar fins aquest darrer any per falta de consignació pressupostària. En novembre de 2014 vam realitzar el plec de condicions per part del departament d’informàtica i després d’adjudicar-se a l’empresa Sollutia, hui, per fi ja és una realitat. El cost del disseny i migració del contingut de la web ha estat de 2.895 euros.

La nostra intenció era modernitzar la nostra web, que fóra una pàgina intuïtiva, lleugera però completa, accessible, neta, fàcil, moderna i nítida. Una pàgina amb un disseny mes atractiu per a facilitar l’accés als ciutadans De fet, s'ha utilitzat el “responsive design”, que és la creació del disseny web adaptatiu per a optimitzar la visualització tant d’escriptori com per a dispositius mòbils i cobrir totes les resolucions de pantalla amb una sola versió de la pagina web. D’aquesta manera s’optimitza els motors de recerca i xarxes socials i , a més, s'ha tingut en compte l’accessibilitat, facilitant a l'usuari l'aprenentatge i la rapidesa per utilitzar la web des de qualsevol dispositiu siga ordinador, smartphone, tablet, etc.

La pagina web està completament adaptada per a la publicació en dos idiomes valencià i castellà i s'ha dotat de les característiques tècniques que faciliten a tots els usuaris, independentment de les seues limitacions o context d'ús, amb un accés a tota la informació de forma ràpida i senzilla.

Altre aspecte és que s’ha preparat per a la integració amb les xarxes socials, per a indicar que seguisca un perfil en les xarxes socials o per a recomanar els continguts en xarxes socials.

Repassant a la part gràfica de la mateixa, la pagina principal de l'ajuntament és vilademuro.net i a la capçalera van rodant imatges de la nostra vila. A la banda superior s'ha agrupat en 4 grans camps que són; Ajuntament (informació corporativa); on trobem les subseccions de saluda de l'alcalde/ corporació municipal/ grups polítics; Àrees (diferents departaments) com son; policia local, serveis socials, turisme, esports, medi ambient, joventut, biblioteca, adl, aviva, omic, cultura o urbanisme; Oficina virtual (integra tota la part de tramits i documentació) com son oficina virtual; seu electrònica; bùstia del ciutadà; factura electrònica (face); ocupació pública; descarrega de documents; transparència i perfil del contractant. En aquesta secció destaquem la subsecció de Transparència on el internauta pot accedir a informació com: actes plens, convocatòria de plens, ordenances i reglaments, ordenances fiscals, comptes anuals i pressupostos. També des del menú d'oficina virtual podrem accedir a la seu electrònica (vilademuro.sedelectronica.es) perquè qualsevol ciutadà puga presentar la documentació virtualment i acostar l'administració al ciutadà. I per últim informació útil (horaris, telèfons, farmàcies, agenda, …)

D'una ullada en la pagina principal podem veure informació general com l'agenda, notícies, tauler d'anuncis, el temps i una sèrie de baners destacats com la web de la junta de festes o la mancomunitat. www.jennerjuicer.com

Afegir que s'ofereix el servei de la bústia ciutadana perquè els ciutadans pugues presentar propostes, queixes, agraïments.

El resultat és fantàstic. Creem que es una pàgina molt accessible i té un estil modern i lleuger. Aquesta és una finestra a l’Administració Local i també a la nostra vila. El visitant té una ferramenta per a treballar i per a gaudir i conèixer el nostre poble”, va destacar la Regidora de Noves Tecnologies, Marina Cerdá.

Nota de premsa (PDF)