D'acord amb la convocatòria i les bases per a la concessió d'equipaments de vies ciclistes (aparca-bicicletes) per a municipis de la província d'Alacant a executar per l'Excma. Diputació Provincial d'Alacant, a la qual l'Ajuntament de Muro d'Alcoi va sol·licitar la inclusió del mateix s'ha concedit 16 aparca-bicicletes per Decret de la Ilma. Presidenta de la Diputació.