fins al Muro d'Alcoi

CONCURS CARTELL FESTES MOROS I CRISTIANS 2019

BASES

El termini de presentació dels cartells començarà a comptar des de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província d’'Alacant i finalitzarà el 1 de febrer de 2019.