fins al Borsa de treball de treballadora social Mancomunitat Serveis Socials Mariola

Borsa de treball de treballadora social Mancomunitat Serveis Socials Mariola:

Dubtes telefonar al 966516104. Termini fins el 28 de febrer de 2017.

Extracte de la convocatòria BOPA 14/2/2017.

Bases.

Model de sol·licitud

Full d'autobaremació

Resolució de la presidenta de la Mancomunitat per la qual s'aprova la llista provisional d'admesos i exclosos de la Borsa de Treballador/a Social.

Resolució.

Decret del llistat definitu i nomenament del tribunal