fins al Muro d'Alcoi

Les festes de Benàmer se celebren en honor a la Verge de Gràcia.

Programa d'actes