fins al Muro d'Alcoi

Lloc de Presentació de les inscripcions al Registre de l'Ajuntament

Termini de presentació: Fins al 10 de desembre a les 14.00h.

Full d'inscripció

Extracte de les Bases del Concurs