fins al Muro d'Alcoi

D-CINE

"BÀRBARA"

Lloc: Biblioteca Municipal (Sala d'Adults)

Hora: 20.00 h

Dia: 31 de gener de 2019

Direcció tècnica: Vicent Nache, Virgil Colomina, Lleo Cots