fins al Muro d'Alcoi

MOSTRA DE PINTURA ALS BALCONS

Paraules pintades

Del 8 al 24 de juny

Inauguració 8 de juny

Hora: 19:00h