Programas de Fomento de Empleo

PROGRAMA EMCORD MURO 2018.

Les persones INTERESSADES hauran de complir els requisits:
Ser desocupades que, havent sigut objecte d'un itinerari personalitzat d'inserció laboral, figuren inscrites com a demandants d'ocupació en els centres Servef d'Ocupació de la Generalitat durant almenys 360 dies en un període de 540. Demandar les ocupacions sol·licitades mitjançant oferta d'ocupació de l'Ajuntament que, en tot cas, hauran d'estar contingudes en la Classificació Nacional d'Ocupacions (CNO).
Contractació de 6 mesos i 15 dies..
100% jornada de treball.
Inici abans del 2019.
Salari d'acord amb el lloc de treball i conveni de l'Ajuntament i subvenció concedida.Import proposat pel SERVEF a l'Ajuntament de Muro: 30.875,92 €
Llocs definitius a contractar:
GRUP C2 (grup cotització 8)
2 treballadors del grup C2, complement específic assimilable al d'Oficial d'Oficis Múltiples, nivell complement destí 17, per als següents llocs:
- 2 Oficial paleta, amb carnet de conduir tipus B1 i dos anys com a mínim d'experiència.

ACTA OFICIAL ALBAÑIL EMCORD/2018/96/03

Amb la subvenció del:

 

PROGRAMA EMCORP MURO 2018.

Les persones INTERESSADES hauran de complir els requisits:
Ser desocupades de com a mínim 30 anys d'edat, inscrites com a demandants d'ocupació en els centres Servef d'Ocupació de la Generalitat. Demandar les ocupacions sol·licitades mitjançant oferta d'ocupació de l'Ajuntament que, en tot cas, hauran d'estar contingudes en la Classificació Nacional d'Ocupacions (CNO).
Contractació de 6 mesos i 7 dies.
100% jornada de treball.
Inici abans del 2019.
Salari d'acord amb el lloc de treball i conveni de l'Ajuntament i subvenció concedida.Import proposat pel SERVEF a l'Ajuntament de Muro: 33.160,63 €
Llocs definitius a contractar:
GRUP E (grup cotització 6)
3 treballadors; 1 treballador del grup E, complement específic assimilable al de Peó d'Oficis Múltiples, nivell complement destí 13, i 2 treballadors del grup E, complement específic assimilable al de conserge, nivell complement destí 13, per als següents llocs:
- 1 Peó Paleta, amb dos anys com a mínim d'experiència.
- 1 Peó de Neteja d'edificis.
- 1 Conserge d'edificis o assimilable.

ACTA PEÓN ALBAÑIL EMCORP/2018/105/03
ACTA PEÓN LIMPIEZA EDIFICIOS EMCORP/2018/105/03
ACTA CONSERJE EMCORP/2018/105/03
ACTA PEÓN LIMPIEZA EDIFICIOS EMCORP/2018/105/03 05/12/2018

Amb la subvenció del: