ADL

Des de la seua creació al desembre de 2000 l'Agència d'Ocupació i Desenvolupament Local (AODL) pretén ser una ferramenta de  dinamització de l'economia local. Està ubicada al castell, a la plaça Matzem, núm. 1. Ens podreu trobar, en l´horari d'estiu, de dilluns a divendres de 9.00 a  14.00.

Des de les quatre grans àrees que té assignades l'AODL es treballa per a dotar la localitat de serveis que fins fa molt poc no s'atribuïa a  l'Ajuntament la potestat de portar-los a cap.

 

Des de l'Agència d'Ocupació i Desenvolupament Local es pretén dinamitzar l'economia local. Les actuacions de l'Agència estan  emmarcades en 4 grans àrees: 

  • Foment empresarial
  • Promoció econòmica
  • Ocupació
  • Formació

En l'àrea de formació l'Agència és l'encarregada de gestionar qualsevol classe de cursos, tant de formació contínua com ocupacional, amb l'objectiu de millorar la formació i la competitivitat de les nostres empreses i treballadors i també aconseguir una millor capacitació per a aquelles persones que es troben en situació de desocupació.

L'àrea de foment empresarial està destinada a assessorar els nostres emprenedors amb l'objectiu de fer realitat la creació de l'empresa. En aquesta àrea assessorem els emprenedors en les subvencions per a la creació d'empresa a què poden acollir-se en cada cas.

Les associacions professionals i les empreses privades són els principals usuaris de l'àrea de promoció econòmica. Assessorar les associacions i les empreses de subvencions, campanyes, iniciatives, etc. és l'arma per a competir en un mercat cada vegada més competitiu i per tant hem de fomentar l'esforç en innovació de les nostres empreses, tant en processos productius com en sistemes de gestió.

Agilitzar el mercat de treball, donant un servei a les nostres empreses i als nostres veïns és la tasca encomanada a l'àrea d'ocupació, en què l'AODL gestiona tant ofertes d'empreses locals com la d'aquelles que s'ubiquen prop de la nostra localitat i que desitgen una gestió de les ofertes de forma més personalitzada. L'àrea d'ocupació disposa d'una borsa de treball amb més de 1.000 usuaris amb la qual podem cobrir el 95 % de les ofertes que tramitem cada any.

 

AODL Muro de l'Alcoi
Plaça del Matzem, núm. 1
Tel. 96 553 20 72   Fax 96 553 20 71
De dilluns a divendres de 9.15 a 14.00 i de dilluns a dijous de 17.00 a 19.00
adl@vilademuro.net

Expresso Show replica handbags replica designer handbags replica handbags deals chanel replica handbags designer fake handbags replica bags uk replica handbags uk knockoff bags replica handbags replica designer bags designer replica handbags replica designer handbags louis vuitton replica handbags cheap replica bags hermes replica handbags mulberry replica outlet replica mulberry handbags replica bags shop replica handbags outlet replica handbags outlet replica handbags uk hermes replica wallets wholesale replica handbags replica handbags online