Campanyes

Una de les principals funcions de l'Oficina Muncipal de Promoció i Ús del Valencià és la de dinamitzar i impulsar l'ús del valencià en els diferents àmbits de la societat i en les actuacions municipals. Algunes campanyes de promoció i de sensibilització lingüística han estat les següents:

Invitacions

Auca de Jaume I

 L'any 2008 va es commemorava el 800 aniversari del naixement del rei En Jaume I. És per això, que van editar una auca i un cartell en què es reproduïa la biografia del nostre rei fundador.

En valencià... a l'administració.

 Conéixer els teus drets és la millor manera de poder-los exigir. Ací tens més informació. Els fullets els trobaràs a l'Ajuntament o al Centre Social Matzem.

L'univers.

Si t'interessa saber el nom dels planetes, de les constel·lacions, dels signes del zodíac... passa per l'Oficina i et donarem un pòster.

Qui ets? Com et diuen?

T'expliquem el que has de fer si tens el nom en castellà i te'l vols posar en valencià o canviar-te'l, si vols corregir alguna grafia incorrecta en el teu nom o en els cognoms, com pots inserir la "i" entre els cognoms,  etc.

Benvinguts a casa 

Mitjançant l'obsequi d'un pitet i un adhesiu per al cotxe, la campanya Benvinguts a casa pretén mostrar als pares que les decisions lingüístiques que es prenen des que naix el seu fill són molt importants per al futur del valencià. Concretament, la campanya vol informar els pares que poden inscriure el nom en valencià del seu fill sense fer cap tràmit administratiu especial quan vagen al Registre Civil, difondre el lèxic dels nadons en valencià, mitjançant un breu recull de mots dibuixats al pitet, i, per últim, incidir en la importància de transmetre la nostra llengua als nadons.

Si prompte sereu pares, passeu a arreplegar els vostre obsequi

Targetes d'aniversari

Ací teniu la darrera campanya dirigida als més menuts!

Perquè pugueu convidar els vostres amics i amigues a la festa d'aniversari; podeu descarregar una invitació formal per a repartir entre la classe o els veïns, per a qui més vulgueu!