Assessorament jurídic a la dona

Des d'aquest espai es presten una sèrie de serveis jurídics que giren al voltant de la informació i l'assessorament en diferents temes i relatius bàsicament a: processos de separació, divorci, casos de maltractament familiar i/o de gènere, acossament sexual, dret de família, conflictes per herencies, acomiadaments improcedents, drets laborals... i qualsevol altre que puga plantejar-se qualsevol dona de Muro, i on necessite informació, orientació i assessorament legal especialitzat.

Es tracta d'un assessorament especialitzat, individualitzat i gratuït per a les dones, i es presta de gener a octubre mitjançant els serveis d'una advocada.

Horari: Divendres de 19 a 20 hores

Lloc: Centre Social Matzem