Introducció

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE MURO 2016-17


Què són els pressupostos participatius ?

El programa municipal de pressupostos participatius és una iniciativa que l'Ajuntament de Muro comença a l'any 2016, amb l'objectiu de promoure nous mecanismes de democràcia participativa i acostar, d'eixa manera, la veu i la voluntat de la ciutadania al procés de presa de decisions sobre polítiques públiques.

Confeccionar el pressupost municipal comptant amb l'opinió directa dels veïns i veïnes no constitueix, almenys no encara, una obligació per a les Administracions locals. Per aquesta raó, parlar de pressupostos participatius suposa fer un pas endavant en la gestió democràtica dels recursos comuns, és la busqueda de la democracia real, la democracia de futur.

L'aposta de l'Ajuntament de Muro, en aquest sentit, és fomentar un conjunt de pautes compartides entre els governants i la ciutadania, i té per finalitat que es puguen assolir majors quotes de corresponsabilitat política i cívica.

Per aixó, aquest any convidem als ciutadans de Muro a que proposen aquelles actuacions que consideren prioritàries, dins del pressupost destinat a aquesta iniciativa, i en la fase posterior, a que voten les propostes que s'hagen seleccionat entre totes les presentades i que reunisquen uns requisits concrets.

Les propostes hauran de correspondre's amb inversions municipals i estar adreçades a fer de Muro un poble millor. Les iniciatives presentades seran valorades pels serveis tècnics i aquelles que resulten viables (jurídica, tècnica i econòmicament) es sometran a votació pública. L'Ajuntament inclourà les propostes més votades en el Pressupost Municipal de 2017. Es disposarà de 40000 € del capitule d'inversions

Pots contactar amb nosaltres en muroparticipa@vilademuro.net