Beques

L'educació és un pilar fonamental en la nostra societat, però en moltes ocasions hi ha famílies que necessiten ajuda per a poder proporcionar una bona educació als seus fills i filles.

Aquest apartat està dedicat a les diferents beques per a estudiar que ofereixen les institucions públiques com el Ministeri d'Educació i Cultura (MEC) o la Generalitat Valenciana. Es poden trobar beques per a les diferents etapes que formen el sistema educatiu espanyol.

 

EDUCACIÓ INFANTIL

 Beques i ajudes per Educació Infantil MEC

EDUCACIÓ PRIMÀRIA I EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

 Beques i ajudes per estudiar Educació Primària  i Educació Secundària MEC

BATXILLERAT I FORMACIÓ PROFESIONAL

 Beques i ajudes per estudiar Batxillerat MEC

 Beques i ajudes per estudiar Formació Profesional  MEC

UNIVERSITAT

  Beques i ajudes per cursar estudis universitaris de grau, diplomatura i licenciatura MEC

  Beques i ajudes per cursar estudis universitaris de màster MEC

  Beques i ajudes per cursar estudis universitaris de doctorat MEC

- Beques i ajudes  per cursar estudis als alumnes postuniversitaris MEC

ENSENYAMENTS ARTÍSTICS I ESPORTIUS

  Beques i ajudes per estudiar ensenyaments artístics MEC

  Beques i ajudes per estudiar ensenyaments esportius MEC

IDIOMES

 Beques i ajudes per aprendre idiomes MEC

ALTRES BEQUES

- Programa Faro. Convocatòria 2015-2017 (29/04/15 - 31/12/17) OBERT