Escola d'Anglés

L'Ajuntament de Muro d'Alcoi ofereix classes d'anglés per aconseguir títols oficials la llengua anglesa per la prestigiosa Universitat de Cambridge. Els nivells de llengua anglesa que ofereixen són per a les titulacions de A1, A2, B1 i B2.

Reglament de les classes municipals d'anglés:

Normes internes Escola Municipal d'Anglés

BOP 6798 Muro d'Alcoi (Núm. 152 de 09/08/2016)

Informació nou curs 2018/2019:


Us comuniquem que s'inicia el període de *pre-matrícula per a les classes municipals d'anglès per al curs 2018-2019.

Dies pre-matrícula: del 9 al 13 de juliol de 2018.

Lloc: Registre d'Entrada de l'Ajuntament.

Horari: de 9.00 a 14.00h

.Imprés pre-matricula

Llistats pre-matricules

Llistat A1

Llistat A2

Llistat PRE B1

Llistat B1

Llistat PRE B2

Llistat B2

Llistat Adults

la matricula es formalitzarà els dies 3-4-5-6 de setembre en el Registre de l'Ajuntament aportant la següent documentació:

Impres matricula

DNI de l'alumne( en cas de ser menor de edat, del pare, mare o tutor legal)

Manteniment de tercers en cas de ser alumne de nova inscripció.

Fitxa de l'alumne degudament emplenada

 

L'omissió d'aquest tràmit, implicarà la renúncia a la plaça sol.licitada en les classes municipals d'anglés.

 

 

Llistats  definitius d'alumnes d'admesos en les classes municipals d'anglès curs 2018/2019:

Llistat A1

Llistat A2

Llistat PRE-B1

Llistat B1

Llistat PRE-B2

Llistat B2

Llistat Adults


El proper dia 25 de setembre tindrà lloc la reunió informativa de les referides classes a les 20.30h en la Sala d'Audiovisuals del Centre Social Matzem

Les classes del curs 2018/2019 començaran el proper 1 d'octubre.

 

Dades d'interés:

  • Correu electrònic: ema@vilademuro.net
  • Telèfon: 96 651 61 04
  • Localització: Edifici Centre Social Matzem.