Informació

TELÈFON CENTRALETA: 96 553 05 57 -EXTENSIÓ SERVEIS TÈCNICS: 5

 HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC

ARQUITECTA: MARIA LIRIOS GARCÍA NÁCHER
Dilluns, Dimecres i Divendres de 12 h a 14 h

ARQUITECTA TÈCNICA: ROSA MARÍA MARTÍNEZ GARCÍA
Dilluns, Dimecres i Divendres de 12 h a 14 h

ENGINYERA TÈCNICA: MARTA SIGNES CASTELLÁ
Dimarts i Divendres de 12 h a 14 h

ARQUEÒLOGA MUNICIPAL: ELISA DOMÉNECH FAUS
Dilluns de 12 h a 14 h

*L’horari es pot veure afectat per les necessitats del departament

EN L'APARTAT "AJUDES RENOVACIÓ CALDERES DE CALEFACCIÓ" ESTÀ LA INFORMACIÓ NECESSÀRIA PER A SOL·LICITAR-LES