2015

GRUP DE TEATRE DE JUBILATS I SIMPATITZANTS

CARMENSÍN S'HA CONSTIPAT

POQUELIN TEATRE

ESTIMATS MONSTRES

ESCUDELLASOMNIS TEATRE

BURUNDANGA

CRIT - COMPANYIA DE TEATRE

QUATRE-CENTS

MASMORRA TEATRE

EL VIRGO DE VISANTETA

I EDICIÓ MURO ALÇA EL TELÓ

26 SETEMBRE - 10 NOVEMBRE