2010

En aquest lloc i polsant sobre el cartell, podràs saber totes les activitats organitzades al voltant de la

"FESTA DEL 9 D'OCTUBRE 2010"

 

CONCERT COMMEMORATIU DEL 9 D'OCTUBRE

Polsant sobre el cartell podràs obtenir el programa del concert

 

25è CROS POPULAR DEL 9 D'OCTUBRE 2010

 

PARTIDA DE PILOTA