Premi de Composició de Música

PREMI INTERNACIONAL DE COMPOSICIÓ DE MÚSICA PER A BANDA "VILA DE MURO"

Aquest Premi naix des de l'objectiu de potenciar el repertori de música de Banda i posar un gra més de sorra, per poder engrandir un cultura que molts pocs paissos tenen, que es la cultura de la Banda de música.

L'objectiu que tenim amb aquest Premi Internacional de Composició de Música per a Banda vila de Muro es el de fomentar i enriquir el patrimoni musical i cultural de les bandes de música, així com d'estimular la creativitat dels compositors d'esta especialitat instrumental, contribuint amb això a augmentar el catàleg de composicions per a orquestres de vent i percussió.

També el que es preten amb aquest premi es dignificar la música de Banda, el músic de Banda i la Banda com a formació instrumental al nostre Pais Valencià. Som un poble amb més de 500 bandes per tot arreu del Pais i això fa que la Banda sobrevisca per ella mateixa, però mai esta de més, més be tot el contrari, el reforçar des de la adminstració, iniciatives que potencien un dels valors culturals més importants i actius de la nostra terra.

Aquest premi va naixer al 2006 i es celebra de manera bianual. Les obres que es presenten son valorades per jurats de diverses nacionalitats. El jurat es reuneix a desembre de l'any que es convoca per elegir el premiat i s'entreguen a Gener de l'any posterior, a la Fireta de Sant Antoni i al saló d'actes de l'Ajuntament de Muro. També i marcat a les bases, l'obra guanyadora s'interpretarà per la Banda Unió Musical de Muro en el transcurs de l'any en qüestió i es publicarà per l'editorial Omnes Band.

No podem oblidar que la cultura bandístca un dels moviments més importants culturalment parlant del nostre Pais Valencià i hem d'estar des de tots els llocs en posició de dignificar-lo i recolzar-lo en la mesura de les nostres possibilitats.