Edificis i instal·lacions públics

AJUNTAMENT DE MURO

Placeta Molina, 4
TEL. 96 5530557
DESCRIPCIÓ:

 

CENTRE CULTURAL POLIVALENT

C/ Sant Antoni, 11
TEL. 96 553 21 95
DESCRIPCIÓ: Centre Cultural Polivalent, edifici públic de titularitat de l'Ajuntament. L'edifici consta de dues plantes, a la primera planta es troba ubicada la sala de cine, i a la segona planta s'alberga l'antesala i la sala Pintor Jover, que estan equipades ambdós per a qualsevol tipus d'exposició, qualsevol que siga la seua temàtica.
La primera planta disposa accessos per a minusvàlids. 

CENTRE SOCIAL MATZEM

Plaça del Matzem, s/n
TEL. 96 651 61 04
DESCRIPCIÓ: Edifici públic de titularitat de l'Ajuntament, en què s'ubiquen els Serveis Socials, el Centre per a Joves, l'Oficina Municipal de Promoció i Ús del Valencià, el TAPIS, la FEPA (que imparteix tallers culturals i idiomàtics, classes d'espanyol per a estrangers i classes d'anglés per als veïns de la localitat) i a la planta superior es troba l'aula audiovisual.
Tot l'edifici està dotat de les instal·lacions necessàries per a minusvàlids. 

CASTELL

Plaça del Matzem, 1
TEL. 96 553 20 71
DESCRIPCIÓ: Edifici públic la titularitat del qual competeix a l'Ajuntament i a la Junta de Festes. Als baixos s'ubica l'Oficina de Turisme adaptada a la xarxa Tourist Info de la Comunitat Valenciana. A la primera planta se situa el Museu Fester, obert al públic, i la mateixa Junta de Festes de Moros i Cristians. 

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL I ARXIU FRANCESC DE PAULA MONTBLANC

Plaça de la Vila, 1
TEL. 96 553 17 68
DESCRIPCIÓ: Edifici públic de titularitat pertanyent a l'Ajuntament, en què es troba instal·lada la Biblioteca, (planta baixa de l'edifici) una sala polivalent (ubicada a la primera planta) i l'Arxiu Municipal de la localitat situat al la segona planta del mateix edifici. L´Arxiu Municipal arreplega documents producte de la gestió del consistori dels segles XVIII, XIX i XX, i també d´Alquería d´Asnar i les pedanies de Setla, Benàmer i Turballos. Disposa d´un arxiu fotogràfic i custòdia de documentació privada, com la de la familia Senabre.

 

CASA DE FERRO

Ctra. de Setla s/n
TEL. 96 553 01 68 (POLICIA LOCAL)
TEL. 96 553 21 96 (ESPORTS)
TEL. 96 553 19 44 (MEDI AMBIENT)
DESCRIPCIÓ: Edifici públic de titularitat de l'Ajuntament, s'hi troben les dependències de la Policia Local, el Jutjat, la Regidoria d'Esports i la Regidoria de Medi Ambient.
També tenen seu al mateix edifici algunes associacions esportives de caràcter local. Tot l'edifici està dotat d'infraestructures d'accessos per a minusvàlids.

 

MERCAT MUNICIPAL

C/ de la Bola,
TEL. 96 553
DESCRIPCIÓ: Edifici público que pertany a l'Ajuntament, distribuït per X parades, les quals són arrendades a comerciants; i serveis de WC's.

 

POLIESPORTIU MUNICIPAL

Ctra. de Setla s/n
TEL. 96 552 94 28
DESCRIPCIÓ: Espai obert, la titularitat i manteniment del qual pertany a l'Ajuntament. Es compon d'un pavelló cobert d'ús múltiple amb totes les infraestructures necessàries per al seu gaudi complet, i diverses pistes exteriors que complementen l'oferta esportiva. 

PISCINA MUNICIPAL

C/ de Josep Bono, s/n
TEL. 96 651 66 05
DESCRIPCIÓ: Espai obert, la titularitat i manteniment del qual pertany a l'Ajuntament. Les seues instal·lacions consten de dues piscines, una per a adults i l'altra per a xiquets, i també dels vestidors corresponents per a hòmens i dones.

 

CAMP DE FUTBOL LA LLOMETA

C/ de Josep Bono, s/n
TEL. 
DESCRIPCIÓ: Camp de futbol d'ús públic de gespa artificial.

 

MOLL DE L´ESTACIÓ

C/ Avd. Gandia, s/n
TEL.
DESCRIPCIÓ: Muro, des de finals del segle XIX, disposava d´una línia ferroviària, la d´Alcoi-Gandia, i en l´any 1909 es va inaugurar l´estació de la línia Villena-Alcoi-Yecla des d´on s´enllaçava amb la d´Alcoi-Gandia.
Hui en dia els tres edificis que componen el moll, estan utilizats siguent la seu de l´associació la Xàfiga, la seu del Grup de danses Baladre i a més a més en l´edifici de la cantina actualment realitzen el taller de restauració de mobles.

 

ARXIU MUNICIPAL

C/ Avda Gandia, s/n
TEL.
DESCRIPCIÓ: Edifici de titularitat de l'ajuntament. Inaugaurado en l'any 2011. Es tracta d'un edifici singular i modern, amb una superfície total de 1.103 metres quadrats. La planta baixa albergarà una sala d'exposicions i altres espais i serveis vinculats a la mateixa. La entreplanta estarà dedicada a magatzem i la planta primera a arxiu i sala d'estudi i consulta.