Camp de Futbol

En els horaris hi ha una desviació de dilluns a divendres, els horaris són de 17.15 h, 18.15 h, 19.15 h, 20.15 h, 21.15 h, mentre dure la temporada de les Escoles Esportives.

LLOMETA

 
 
Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres
Dissabte
Diumenge
 
 
 
 
 
 
 
 
09.00
 
 
 
 
 
JECV-FED
LLIGA F7
10.00
 
 
 
 
 
JECV-FED
LLIGA F7
11.00
 
 
 
 
 
JECV-FED
LLIGA F7
12.00
 
 
 
 
 
JECV-FED
FEDERATS
13.00
 
 
 
 
 
JECV-FED
FEDERATS
14.00
 
 
 
 
 
JECV-FED
FEDERATS
 
 
 
 
 
 
 
 
16.30
MCF
MCF
 
MCF
 
FEDERATS
FEDERATS
17.30
MCF-EEMF
MCF-EEMF
EEMF
MCF-EEMF
 
FEDERATS
FEDERATS
18.00
MCF-EEMF
MCF-EEMF
EEMF-AMF
MCF-EEMF
MCF
LLIGA F7
FEDERATS
19.00
MCF-EEMF
MCF-EEMF
F7J-AMF
MCF-EEMF
MCF
LLIGA F7
FEDERATS
20.00
MCF
MCF
F7J-F7J
MCF
MCF
LLIGA F7
FEDERATS
21.00
MCF
MCF
F7V-MCF
MCF
MCF
LLIGA F7
FEDERATS
 

Tots els horaris (caselles) que estiguen plens són horaris concedits per la Regidoria d'Esports y són fixos per a la temporada esportiva 2010-2011.

La sol·licitud s'ha de realitzar amb set dies d'antelació al dia que demaneu.

Feu clic en enllaç per a descarregar l'imprès de la sol·licitud. Una vegada emplenada, envieu-la a poliesportiu@vilademuro.net

Si la sol·licitud és positiva, podreu trobar la concessió en aquesta pàgina web.