Gala de l'esport

Ja estan publicades les bases de les Beques Esportives, anualitat 2017

BEQUES ACADEMICOESPORTIVES

És objecte de la present convocatòria la concessió de beques academicoesportives, amb una dotació econòmica que ascendeix a una quantitat total de 2.000 €, distribuïts en 4 beques individuals valorades en 500 € en material esportiu cadascuna d’aquestes, a concedir entre tots els candidats i valorades segons el barem que s’indica, anualitat 2017, havent acreditat una qualitat inicial i una especial dedicació a l’activitat esportiva i que auguren una projecció immediata o futura per a esportistes tant individuals com d’equips que en complisquen els requisits. La finalitat és la de col·laborar en les despeses de formació i preparació esportiva, convertits en referent i model per a la joventut, i afavorir el seu perfeccionament, amb vista a l'èxit d'un més alt nivell en un futur pròxim.

Feu clic en l'enllaç per a descarregar-se les bases, bases beques.

Annex 1

Annex 2

Annex 3

 

GUARDONS ESPORTIUS

La Regidoria d'Esports deMuro pretén premiar als diferents clubs esportius del Municipi i als esportistes individuals, pels èxits obtinguts i la seua trajectòra esportiva en la passada temporada i part de l'actual, ja que considera rellevant reconèixer tals assoliments, d'una banda per a continuar amb l'objectiu primordial d'esta Regidoria com és el foment de l'esport i d'altra banda motivar als clubs, reconèixer la seua feina, contsància i esforç en el seu àmbit esportiu. En este sentit, la Regidoria d'Esports organitza una gala, en la qual es realitzarà un lliurament de premis als clubs esportius i esportistes individuals del municipi d'acord amb les bases que a continuació esdevenen.

Bases